Rekreačné poukazy a denné tábory

Píspevok od zamestnávateľa na denný tábor

 

Ak pracujete vo firme, ktorá má 50 a viac zamestnancov a ste v nej zamestnaní dlhšie ako 2 roky, zamestnávateľ je povinný Vám prispievať na rekreáciu v sume 55 % výdavkov max. do výšky 275€ ročne.  Zákon definuje tieto oprávnené výdavky:  organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky.

Príspevok na rekreáciu môžete využiť na:

  • na mimoškolské aktivity počas prázdnin (detský tábor aj denný tábor) na území Slovenskej republiky. Ak Vaše dieťa navštevuje základnú školu, alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia.
         okrem toho aj:
  • na ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
  • na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
  • na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky

Ako si uplatniť príspevok

Po absolvovaní denného tábora, alebo pobytu prinesiete zamestnávateľovi faktúru za denný tábor, pobyt alebo služby s ním spojené na preplatenie. Zamestnávateľ vám poskytne príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu  mzdy.