Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Rpegas s.r.o neberie súkromia na ľahkú váhu. Náš prístup pri ochrane vášho súkromia sa opiera o tieto nasledujúce pravidlá:

 1. Ceníme si dôvery, ktorú v nás vkladáte tým, že nám zverujete svoje osobné údaje. Vaše osobné údaje vždy využijeme len čestným a poctivým spôsobom, aby nedošlo k strate vašej dôvery.
 2. Poskytujeme transparentné informácie o tom, akým spôsobom nakladáme s vašimi osobnými údajmi. Vždy budete jasne vedieť, ktoré údaje zhromažďujeme, čo s nimi robíme, s kým je zdieľame a na koho by ste sa mali obrátiť v prípade, že máte akékoľvek pochybnosti.
 3. Podnikneme všetky príslušné kroky k tomu, aby sme vaše osobné údaje riadne zabezpečili a ochránili ich pred zneužitím.
 4. Splníme všetky požiadavky príslušných zákonov a nariadení na ochranu údajov a budeme spolupracovať s príslušnými úradmi. Ak príslušná legislatíva na ochranu údajov nebude k dispozícii, budeme postupovať podľa všeobecne platných princípov pre ochranu osobných údajov.

KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE?

Rpegas s.r.o. Brezová 487/5, 031 04, Liptovský Mikuláš, Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.66382/L a ako správca budeme spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Jedná sa tak najčastejšie o  údaje, ktoré  nám oznámite  pri odoslaní kontaktného formulára alebo prihlášky:

 • email
 • Heslo v zašifrovanej podobe
 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné a / alebo doručovacia adresa
 • telefónne číslo
 • Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené (napr. V kontaktnom formulári)

a ďalej  údaje, ktoré od získame tým, že používate naše služby:

 • IP adresa
 • súbory cookies
 • prípadne iný online identifikátor

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracováva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie pre plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – poštovým spoločnostiam (kuriérom). Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping sro, výlučne na účely programu “Overené zákazníkmi”, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

Predávajúci môže spracovávať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newsletteru alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) Pre tento účel predávajúci spracováva potrebné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásení z newsletteru. Osobné údaje využívané pre marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.

Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov.

BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby sme zabránili stratám, zneužívanie alebo pozmeňovanie vašich osobných údajov, budeme vykonávať primerané technické a organizačné opatrenia.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme ukladať na našich zabezpečených serveroch (ochrana heslom a bránou firewall).

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím využite kontaktného formulára, či písomne na našej adrese:  Rpegas s.r.o. Brezová 487/5, 031 04, Liptovský Mikuláš.

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.