Fúkačka

Fúkačka je skvelá zábavno – súťažná aktivita, ktorá si vyžaduje pevný postoj a silné pľúca.

FÚKAČKA

Fúkačka je jednoduchá zbraň, z ktorej možno fúknutím vystreľovať šípky.

V minulosti slúžila na lov alebo uspávanie zvierat a vystreľované šípky boli často napustené jedom. Niektoré africké kmene ju na lov  používajú dodnes. Šíp z fúkačky má dolet až 40 m.